old and wise

“Dit is mevrouw Janssen”, zegt de begeleidster.
Ik kijk naar de dame in de rolstoel. Een paar helder blauwe ogen onder een bos grijze krullen kijken me vriendelijk aan.
“Wat leuk dat u vandaag met ons mee komt zingen”, zeg ik tegen haar. Ik geef haar een hand en krijg een stevigere handdruk terug dan dat ik verwacht had.
Ze zegt niets, maar pakt mijn hand nog steviger vast en trekt me licht naar zich toe. Ik buk me en vraag: “Heeft u al vaker gezongen?”

Neuzen

Ik weet niet zo goed wat ik er mee moet, want ze zwijgt nog steeds. Met haar andere hand pakt ze nu ook mijn arm en begint me nog iets harder naar zich toe te trekken. Ik kijk in een flits om me heen, om te kijken of dit de normale gang van zaken is met mevrouw Janssen, maar haar begeleidster kijkt me glimlachend aan. Achter haar ontstaat er al een opstopping met rolstoelen, ietwat wankel lopende bewoners zonder en met rollators .

Ik kan nu mevrouw Janssen ook goed ruiken en ze ruikt heerlijk naar lelietjes van dalen, maar ik word toch wat angstiger. Wat nu als ze in eens heel hard BOE roept? Probeer ik niet te schrikken? Of erger: straks bijt ze in mijn neus. Zou zo’n gebit dan loslaten en uitvallen? Ik krijg het warm… “Wilt u me iets vertellen?”, vraag ik haar. 

“Neuzen”, zegt ze helder. Neuzen? Jaaaa! “NEUZEN”, zegt ze luid en duidelijk. Ze lacht en begint een Eskimo begroeting met mijn neus. Opgelucht lachend neus ik mee.

In ’t groene dal in ’t stille dal

Even later begroet ik meneer Heinen, die pontificaal vooraan gaat zitten in het koor.
“De dokter het tegen mien gezeg, dat zingen heel goed is veur de gezondheid en daar bun ik het helemoal mee eens. Want ik heb altied gezongen en ik bun al 86”. Hij zet spontaan het lied ‘in ‘t groene dal, in ’t stille dal’ in en ik hoor een verrassend mooie baritonstem door de ruimte galmen, terwijl de rest van bewoners en vrijwilligers gaat zitten. 

“Daar komen ze!”, roept iemand plotseling. Even is het stil en dan draaien 14 grijze bolletjes naar het raam. Onder luid en vrolijk applaus worden de kinderen binnengehaald.
Swing it Oud kan weer beginnen.
Hoe mooi kan een ochtend zijn….